Szczegółowe zadanie Szefa Obrony Cywilnej Gminy w obszarze tematycznym   Nr 5   „Organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej” realizowane jest w oparciu o podstawę programową szkolenia podstawowego na szczeblu terenowym z zakresu  obrony cywilnej, która zawarta jest w wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzenia szkoleń z zakresu  obrony cywilnej.

 Obowiązek szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony wynika z  art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm) oraz z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. z 1993 r. Nr. 91 poz. 421).