Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.01.2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz ich właściwości tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96).