Szczegółowe zadanie Szefa Obrony Cywilnej Gminy w zakresie  „Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach”  realizowane jest z uwzględnieniem  przepisów  z art. 5, ust. 2, pkt 3c  ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.), z którego wynika, że organizacja systemu monitorowania zagrożeń, alarmowania i ostrzegania ludności w sytuacjach zagrożenia oraz zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania podczas ich wystąpienia stanowi element Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz odpowiednio wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów zarządzania kryzysowego.

Ponadto Wójt, burmistrz, prezydent miasta zapewnia na obszarze gminy (miasta) realizację zadania nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności.

Wykrywanie zagrożeń, ostrzeganie i alarmowanie ludności realizowane jest w oparciu Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWiA). System ten przygotowuje się i organizuje w czasie pokoju, a rozwija w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska w czasie pokoju lub podczas podwyższania gotowości obronnej państwa.

Podstawą prawną organizacji  i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Województwa Śląskiego są przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania  skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

 Na podstawie rozporządzenia funkcjonuje Krajowy system wykrywania skażeń i alarmowania (KSWSiA), który obejmuje między innymi:

      "(…) Wojewódzkie systemy wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkie systemy wczesnego ostrzegania o zagrożeniach nadzorowane  przez wojewodów".

System wykrywania i alarmowania oraz system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach został zorganizowany wraz z określeniem zasad jego działania na terenie  województwa śląskiego, w tym Powiatu Wodzisławskiego oraz Gminy Mszana  zarządzeniami odpowiednio Szefów Obrony Cywilnej Województwa Śląskiego, Powiatu Wodzisławskiego oraz Gminy Mszana.

Zarządzenie Nr AEI. 0050.76.2017 WÓJTA -SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY MSZANA  z dnia 18.05.2017r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania

Zarządzenie Nr AEI. 0050.77.2017WÓJTA -SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY MSZANA z dnia 19.05.2017r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

Zarządzenie Nr AEI.0050.176.2012 Wójta- Szefa Obrony Cywilnej Gminy Mszana z dnia 11 listopada 2012 r. w sprawie organizacji działania systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Mszana oraz zarządzenia zmieniające: Nr AEI.0050.180.2013; Nr AEI.0050.164.2016

Do ostrzegania i alarmowania ludności w ramach systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) należy wykorzystywać wszystkie dostępne środki, a w szczególności:

  1. lokalne rozgłośnie radiowe, telewizyjne, portale internetowe;
  2. scentralizowane systemy alarmowania – przewodowe i radiowe;
  3. stałe urządzenia nagłaśniające, zwłaszcza w zakładach pracy oraz obiektach użyteczności publicznej;
  4. komunikaty przekazywane za pośrednictwem ruchomych urządzeń nagłaśniających, np. zamontowanych na pojazdach;
  5. strony  internetowe uczestników SWA i SWO;
  6. syreny alarmowe jednostek ochrony przeciwpożarowej (OSP  i PSP);
  7. inne systemy telekomunikacyjne, np. aplikację SMS w telefonii komórkowej systemu teleinformatycznego – Gmina.pogodynka.pl - portalu informacyjno-dystrybucyjnego