ZKBI.5530.2.2021

ZKBI.ZD.000029.2021

GRAFIK  CAŁODOBOWEGO ALARMOWANIA /  DYŻURÓW*

CZŁONKÓW GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W UG W MSZANIE W MIESIĄCU CZERWCU

 

* zapewnienie całodobowego dyżuru dotyczy sytuacji kryzysowych

** Zmiany obsady GZZK  odbywają się w cyklach tygodniowych.

Opracowano na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.).