Zabiegi sanitarne i zabiegi specjalne na terenie Gminy Mszana realizowane są w oparciu o PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY MSZANA W ZAKRESIE ORGANIZACJI  I PRZEPROWADZENIA PRZEZ OBRONĘ CYWILNĄ ZABIEGÓW SANITARNYCH ORAZ SPECJALNYCH oraz

ZARZĄDZENIE Nr AEI. 0050.62.2017 WÓJTA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY MSZANA z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji zapewnienia środków ochrony zbiorowej w postaci urządzeń do przeprowadzenia zabiegów sanitarnych i specjalnych na terenie Gminy Mszana

 

Definicje:

ZABIEGI SANITARNE – zespół czynności mających na celu usuniecie środków skażonych, zakażających i promieniotwórczych z części ciała

CZĘŚCIOWE:

  • mają na celu jak najszybsze z części ciała środków trujących, biologicznych i promieniotwórczych;
  • najpierw usuwa się z części ciała środki trujące, a potem promieniotwórcze i biologiczne;
  • w przypadku napromieniowania zabieg sanitarny poprzedza dezaktywacja (usunięcie pyłu promieniotwórczego);
  • przy skażeniu biologicznym postępujemy tak samo jak przy napromieniowaniu;
  • indywidualny pakiet przeciwchemiczny (IPP) – zawiera zestaw środków potrzebnych do dezynfekcji;

CAŁKOWITE:

  • polega na zupełnym usunięciu z powierzchni ciała substancji trujących, biologicznych i promieniotwórczych;
  • przeprowadza się je w specjalnych punktach zabiegów sanitarnych (PZSan) i punktach odkażania odzieży (POO);
  • w punktach zabiegów sanitarnych ciało człowieka poddawane jest dwu- lub trzykrotnemu myciu wodą z mydłem.