Artykuł 85 Konstytucji stanowi, że obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny. Na podstawie tego artykułu można założyć, że obowiązek ten może wykonywać poprzez realizację zadań w ramach obrony cywilnej, o którym mowa w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP. 

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ