Akty urzędowe wydane przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju - Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dostępne są: https://www.ock.gov.pl/prawo/akty_urzedowe_szefa_ock