SZKOLENIE PODSTAWOWE Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ

Podstawą programową  szkolenia podstawowego z zakresu obrony cywilnej są wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzenia szkoleń z zakresu  obrony cywilnej.

Celem szkolenia z zakresu obrony cywilnej  jest przygotowanie osób do merytorycznej realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej  w ramach powszechnego obowiązku obrony, realizowanego w formie:

  •  pełnienia służby w obronie cywilnej (formacje obrony cywilnej),
  •  odbywania edukacji dla bezpieczeństwa,
  •  uczestniczenia w samoobronie ludności oraz,
  •  wykonywania świadczeń na rzecz obrony, w tym na potrzeby obrony cywilnej.

Szkolenia na szczeblu gminnym prowadzone będą  w formie szkoleń podstawowych przeznaczonych dla:

a) kierowników zakładów pracy oraz osób zatrudnionych w zakładach pracy wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej;

b) nauczycieli przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa;

c) członków formacji obrony cywilnej szczebla gminnego;

d) pracowników zakładu pracy;

e) ludności niezorganizowanej.

Organizatorem szkolenia na szczeblu gminnym jest Wójt, Burmistrz (Prezydent) - Szef Obrony Cywilnej Gminy.

Szkolenie prowadzone jest na podstawie corocznie opracowywanych programów szkoleń podstawowych:

"Programu szkoleń podstawowych z zakresu obrony cywilnej organizowanych przez Wójta Gminy Mszana w roku 2018".

 "Program szkoleń podstawowych z zakresu obrony cywilnej organizowanych przez Wójta Gminy Mszana w roku 2019"

WIĘCEJ INFORMACJI O SZKOLENIU PODSTAWOWYM Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE "SZKOLENIA PODSTAWOWE Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ"-> MATERIAŁY SZKOLENIOWE-> WYBÓR ODPOWIEDNIEJ GRUPY SZKOLENIOWEJ 


SZKOLENIE Z ZAKRESU POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI

Organizacja szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności realizowany jest w cyklu pięcioletnim na podstawie opracowanego przed Wójta- Szefa Obrony Cywilnej Gminy Mszana programu szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony.

Obecnie organizacja szkolenia odbywa się na podstawie "Programu szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w Gminie Mszana na lata 2018-2022" oraz zarządzenia  Nr AEI.0050.6.2018 Wójta Gminy Mszana z dnia 09.01.2018 r. w sprawie organizacji szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony na terenie Gminy Mszana. 

 

"Programu szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w Gminie Mszana na lata 2018-2022"

 

WIĘCEJ INFORMACJI O SZKOLENIU Z ZAKRESU POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE "SZKOLENIA Z ZAKRESU POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI" -> SZKOLENIA 2018