Szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony ludności realizowane jest na podstawie "Programu szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w Gminie Mszana na lata 2018-2022" oraz Zarządzenia Nr AEI.0050.6.2018 Wójta Gminy Mszana z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie organizacji szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony na terenie Gminy Mszana.

Szkolenie realizowane jest w formie e-learningowej

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

PREZENTACJA