Szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony ludności realizowane jest na podstawie:

- "Programu szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w Gminie Mszana na lata 2018-2022" oraz Zarządzenia Nr AEI.0050.6.2018 Wójta Gminy Mszana z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie organizacji szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony na terenie Gminy Mszana.

- Programu szkoleń podstawowych z zakresu obrony cywilnej organizowanych przez Wójta Gminy Mszana w 2019 r.

Tegoroczne szkolenie obejmuje następujące tematy:

1.Międzynarodowe prawo humanitarne w aspektach dotyczących ochrony ludności i ochrony dóbr kultury.

2. Zasady i organizacja ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek wystąpienia masowego zagrożenia na terenie Gminy Mszana.

 

Szkolenie realizowane jest w formie e-learningowej