Szkolenie realizowane jest metodą e-learningową w formie prezentacji.

Dostęp do prezentacji możliwy jest po prowadzeniu hasła, które każdy z członków formacji obrony cywilnej otrzymał drogą mailową oraz listem poleconym wraz z informacją o szkoleniu.

ZAPRASZAMY DO SZKOLENIA 2018 r.

 Zgodnie z PROGRAMEM  SZKOLEŃ PODSTAWOWYCH Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ ORGANIZOWANYCH PRZEZ WÓJTA GMINY MSZANA W ROKU 2019, szkolenie realizowane będzie w formie e-learningowej.

Tematy szkolenia:

1. Zadania i kompetencje organów administracji publicznej, służb, inspekcji i straży w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej w świetle projektu nowej ustawy o ochronie ludności.

2. Międzynarodowe prawo humanitarne w aspektach dotyczących ochrony ludności i ochrony dóbr kultury.

3. Formacje obrony cywilnej- zadania, sposób organizacji, wyposażenie, zasady osiągania gotowości do działania.

ZAPRASZAMY DO SZKOLENIA w roku 2019 r. według treści załącznika.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Szkolenie_2019 _formacje_OC.pdf)Szkolenie_2019 _formacje_OC.pdf[ ]1054 kB