Zgodnie z PROGRAMEM  SZKOLEŃ PODSTAWOWYCH Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ ORGANIZOWANYCH PRZEZ WÓJTA GMINY MSZANA W ROKU 2019, szkolenie realizowane będzie w formie e-learningowej.

Tematy szkolenia:

1. Obrona cywilna w systemie obronności państwa.

2. Zadania i kompetencje organów administracji publicznej, służb, inspekcji i straży w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej w świetle projektu nowej ustawy o ochronie ludności.

3. Wybrane zagadnienia z zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu według treści załącznika.

Załączniki:
Pobierz plik (Szkolenie_2019 _Naucz_EB.pdf)Szkolenie_2019 _Naucz_EB.pdf[ ]912 kB