Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Mszana Nr ZKBI.5532.2.2017 z dnia 27.09.2017 r. opracowany został na podstawie: art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.).

Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Mszana jest dokumentem otwartym na sugestie bądź konkretne wsparcie zadaniowe i w ramach prowadzonej jego aktualizacji może być poddawany zmianom w miarę zaistniałych potrzeb, czy nowych rozwiązań.

Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Mszana znajduje się w komórce organizacyjnej Urzędu Gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego, tj. Pionu Zarządzania Kryzysowego, Ochrony i Bezpieczeństwa Informacji w wersji papierowej.

W celu zapoznania się z treścią Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Mszana należy uzyskać hasło dostępu do załączonego pliku. Hasło udostępnione jest na prośbę telefoniczną pod numerem: 32 47 597 67 (w godzinach pracy urzędu) lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Mszanie pod adresem: ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana.

Z niniejszym Planem Zarządzania Kryzysowego Gminy Mszana można zapoznać się również w siedzibie Urzędu Gminy.

Gminne jednostki organizacyjne "Plany działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego"

Materiały do pobrania do pisma Nr ZKBI.5551.2.2019

 Wytyczne w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2019r. z załącznikiem

 Wzór do opracowania Planu działania

 

 Formacje obrony cywilnej

Wyciąg Planu Formacji Obrony Cywilnej

 

Plan Główny - 1.6. Zadania określone planami działań krótkoterminowych

Wyciąg GPZK Plan działań krótkoterminowych

 

PROCEDURY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH STOPNI ALARMOWYCH I STOPNI ALARMOWYCH CRP

„Procedury realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP” opracowano na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1101), w związku z art. 15 i art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904).

 Plik do pobrania : 

Załączniki:
Pobierz plik (Procedury_stopnia_alarmowe.rar)Procedury_stopnia_alarmowe.rar[ ]1021 kB